Nazwa użytkownika

Cennik

Wersja do wydruku

Wywóz ścieków wozem asenizacyjnym:

cena za 1 Mtg – 61,11 netto + obowiązująca stawka VAT

Ścieki dowożone z szamb:

Cena za oczyszczenie 1m3 – 13,38 netto + obowiązująca stawka VAT

Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu:

36,70 zł netto + obowiązująca stawka VAT