Inwestycje realizowane w 2016 r.

Wersja do wydruku

W okresie od 31 sierpnia 2016 roku do dnia 22 listopada 2016 roku realizowane było zadanie inwestycyjne pn ” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilamowice”. W wyniku tej inwestycji  wykonano rozbudowę :

  1. Dwóch odcinków kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Stawowej w miejscowości Pisarzowice:

- Kanał sanitarny „S” Dz200mm PE wraz z siecią rozdzielczą Dz 160mm PE – 214,50m

- Kanał sanitarny grawitacyjny  PVC-Dz200mm PE wraz siecią rozdzielczą Dz 160 mm PVC -89m

Ścieki sanitarne z tego rejonu będą odprowadzone poprzez istniejące kanały grawitacyjne na oczyszczalnię ścieków w Pisarzowicach.

  1. Sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczem na parcele w rejonie ul. Chabrowej w Pisarzowicach:

- Kanał grawitacyjny z rur PVC Dz 200 -169,5m,

- Kanał grawitacyjny z rur PVC Dz 160 -1,5m

Ścieki sanitarne z rejonu ul. Chabrowej  odprowadzone będą poprzez kanał grawitacyjny do istniejących oraz wykonanych studzienek a następnie na oczyszczalnię ścieków w Pisarzowicach.

Wykonawcą powyższych robót była firma : Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe  WOD-REM spółka z o.o., 43-331 Dankowice ul. Św. M. Kolbe 98

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilamowice

W czerwcu br. zakończono zadanie inwestycyjne pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilamowice”.
Wykonanie zadania powierzono Firmie Budowlanej „WULKAN” Piotr Pająk, Jaroszowice 1, 34-100 Wadowice.
Wartość zadania to około 335 tyś złotych netto. Inwestycja została zrealizowana dzięki środkom pochodzącym z dotacji celowej  Gminy Wilamowice.

W ramach tego zadania wykonano:

1. kanalizację sanitarną w Pisarzowicach w rejonie ul. Kolonia tj. wybudowano kanał grawitacyjny Dz 200 mm PCV o długości 577 mb oraz sieć kanalizacyjną  Dz 160 mm PCV o długości 10,41 mb,

2. kanalizację sanitarną wraz z przepompownią ścieków w rejonie ulic Głogowej i Pańskiej w Pisarzowicach o długości  267 mb oraz rurociąg tłoczny Ø 90 o długości 108 mb.

Obecnie mieszkańcy ulic, w których została wybudowana sieć kanalizacyjna mogą podłączać się do nowopowstałej sieci kanalizacyjnej. Zachęcamy zatem mieszkańców do wykonania podłączeń i korzystania z kanalizacji.

 

 

 

Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wilamowice

 

31 maja 2016 r Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach podpisał umowę na rozbudowę sieci wodociągowej w rejonie :

       -  ul. Floriana Biesika w Wilamowicach,

       -  ul. Pięknej i Kęckiej w Pisarzowicach,

       -  ul. Kazimierza Danka i Ogrodowej w Wilamowicach.

Wykonanie inwestycji zlecono firmie RURTOM Tomasz Trembla,ul. Miodowa 1F 43-332 Pisarzowice.

W wyniku  inwestycji powstanie około 800 mb sieci wodociągowej o wartości 115 tys. złotych netto.

Termin zakończenia zadania wyznaczono na 30 września 2016 roku.

 

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilamowice

 

Z dniem 20 lipca 2016 roku rozpoczęto realizację  inwestycji pn.  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilamowice”. W ramach tego zadania zostanie wykonana sieć kanalizacyjna w:

-  Pisarzowicach w rejonie ulicy Bielskiej

-  Pisarzowicach w rejonie ulicy Kwiatowej

-  Hecznarowicach w rejonie ulicy Św. Jana

-  Hecznarowicach w rejonie ulicy Jana Pawła II

W wyniku tej inwestycji powstanie około 400 mb sieci kanalizacyjnej o wartość  180 tyś. złotych netto.

Termin finalizacji zadania wyznaczono na dzień 30 września 2016 roku.

 

Termomodernizacja budynków ZWiK w Wilamowicach

 

Do końca sierpnia 2016 r. wykonano termomodernizacja budynku oczyszczalni ścieków w Dankowicach, budynku hydroforni w Hecznarowicach oraz w Starej Wsi. W wyniku tej inwestycji m.in. ocieplono i pomalowano ściany zewnętrzne, wymieniono pokrycie dachu wraz montażem rynien, wymieniono okna drewniane na PCV, zamontowano nowe parapety oraz drzwi.

Wartość inwestycji to koszt 160 tyś złotych netto.

 

 

Monitoring  wizyjny

 

Zakończono także prace związane z wykonaniem monitoringu wizyjnego stacji uzdatniania wody w Dankowicach oraz 4 studni głębinowych w Dankowicach. W ramach tego zadania zrealizowano również monitoring pracy stacji uzdatniania wody w Dankowicach oraz pracy hydroforni w Wilamowicach, Hecznarowicach i Starej Wsi.

Realizację tego zadania zlecono firmie HYDRO-PARTNER z Leszna.

 

 

Projekty budowlano – wykonawcze

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach  zlecił firmie  „AKTYN” sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Poniatowskiego 6  opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie:

- ul. Rolniczej, Starowiejskiej, Widokowej, Krajobrazowej, Zacisznej w Pisarzowicach - Etap I

- ul. Stawowej, Łabędziej w Hecznarowicach

- ul. Zacisznej i Paderewskiego w Wilamowicach- Etap II

 

Ponadto wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wilamowice zlecono następującym  firmom :    
- Hydro-Instal Projekty Techniczne Homa-Homa Spółka Jawna, 43-391 Mazańcowice 178

- AKTYN sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Poniatowskiego 6

        Zakres opracowania obejmuje :

  1. rozbudowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Podlesie, Leśna, Oświęcimska, Sosnowa w Dankowicach wraz z przepompownią ścieków i projektem zasilania przepompowni ścieków
  2. rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Pięknej i Wrotnowskiej w Wilamowicach i Zasolu Bielańskim
  3. projekt pompowni wody zasilającej w wodę mieszkańców z rejonu przysiółka Kamieniec w Starej Wsi z zastosowaniem zestawu hydroforowego AZH, budynkiem pompowni wolnostojącym z zasilaniem pompowni oraz monitoringiem pracy pompowni.
  4. wymiana sieci wodociągowej w Wilamowicach w rejonie ul. Granicznej wraz z przyłączami.

 W związku z powyższym  od 10 lutego 2016 roku projektanci  uzgadniają  z właścicielami poszczególnych działek  lokalizację przebiegu projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.