Nazwa użytkownika

Taryfy

Wersja do wydruku

Taryfy obowiązują od 26.05.2020 do 30.06.2021 r.

 

Wysokość cen za dostawę 1 m3 wody    
     
Taryfowa grupa odbiorców Cena netto w zł/m3 Cena brutto w zł/m3
Gospodarstwa domowe  5,15 5,56
     
     
Opłata abonamentowa za dwu miesięczny okres rozliczeniowy   
     
Gospodarstwa domowe Stawka opłaty netto Stawka opłaty brutto
w  rozliczenie w oparciu o wskazanie wodomierza głównego 26,73 28,87
w rozliczeniu o wskazanie wodomierza w budynku wielolokalowym 8,07 8,72
w rozliczeniu o wskazanie wodomierza głównego dla odbiorców posiadających przyłącz wod-kan /część dotycząca wody/ 24,89 26,88
     
     
Wysokość cen za odbiór 1m3  ścieków    
     
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Wilamowicach uwzględniającą dopłatę do ceny ścieków dla gospodarstw domowych na 2020 rok, ceny obowiązują do 31.12.2020 r. i kształtują się następująco:
     
Taryfowa grupa odbiorców Cena netto w zł/m3 Cena brutto w zł/m3
Gospodarstwa domowe Gminy Wilamowice 7,20 7,78
     
     
Opłata abonamentowa za dwu miesięczny okres rozliczeniowy   
     
Gospodarstwa domowe Gminy Wilamowice Stawka opłaty netto  Stawka opłaty brutto 
w  rozliczenie w oparciu o wskazanie wodomierza głównego dla odbiorców posiadających tylko ścieki 15,16 16,37
w rozliczeniu o wskazanie wodomierza głównego dla odbiorców posiadających przyłącz wod-kan /część dotycząca ścieków/ 8,65 9,34
w rozliczeniu ona podstawie przeciętnych norm zużycia wody 10,49 11,33
     
     
II. Pozostali odbiorcy    
     
Wysokość cen za dostawę 1 m3 wody    
     
Taryfowa grupa odbiorców Cena netto w zł/m3 Cena brutto w zł/m3
Pozostali odbiorcy 5,15 5,56
     
Opłata abonamentowa za dwu miesięczny okres rozliczeniowy   
     
Pozostali odbiorcy Stawka opłaty netto Stawka opłaty brutto
w  rozliczenie w oparciu o wskazanie wodomierza głównego dla odbiorców posiadających tylko ścieki 26,73 28,87
w rozliczeniu o wskazanie wodomierza głównego dla odbiorców posiadających przyłącz wod-kan /część dotycząca ścieków/ 8,07 8,72
w rozliczeniu ona podstawie przeciętnych norm zużycia wody 24,89 26,88
     
Wysokość cen za odbiór 1m3  ścieków    
     
Taryfowa grupa odbiorców Cena netto w zł/m3 Cena brutto w zł/m3
Pozostali odbiorcy Gminy Wilamowice 7,90 8,53
     
Opłata abonamentowa za dwu miesięczny okres rozliczeniowy   
     
Pozostali odbiorcy Gminy Wilamowice Stawka opłaty netto  Stawka opłaty brutto 
w  rozliczenie w oparciu o wskazanie wodomierza głównego dla odbiorców posiadających tylko ścieki 15,16 16,37
w rozliczeniu o wskazanie wodomierza głównego dla odbiorców posiadających przyłącz wod-kan /część dotycząca ścieków/ 8,65 9,34
w rozliczeniu ona podstawie przeciętnych norm zużycia wody 10,49 11,33
     
     
     
Rodzaje  i wysokość cen obowiązujące od 26.05.2021 r. do 25.05.2022 r.
na terenie Gminy Kozy
     
I. Gospodarstwa domowe    
     
Wysokość cen za odbiór 1m3  ścieków    
     
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kozy uwzględniającą dopłatę do ceny ścieków dla gospodarstw domowych na 2020 rok, ceny obowiązują do 25.05.2020 r. i kształtują się następująco
     
Taryfowa grupa odbiorców Cena netto w zł/m3 Cena brutto w zł/m3
Gospodarstwa domowe Gminy Kozy 7,38 7,97
     
Opłata abonamentowa za dwu miesięczny okres rozliczeniowy   
     
Gospodarstwa domowe Gminy Kozy Stawka opłaty netto  Stawka opłaty brutto 
w  rozliczenie w oparciu o wskazanie wodomierza głównego dla odbiorców posiadających tylko ścieki 20,46 22,10
w rozliczeniu ona podstawie przeciętnych norm zużycia wody 10,19 11,01
     
     
     
II. Pozostali odbiorcy    
     
Taryfowa grupa odbiorców Cena netto w zł/m3 Cena brutto w zł/m3
Pozostali odbiorcy Gminy Kozy 8,31 8,97
     
Opłata abonamentowa za dwu miesięczny okres rozliczeniowy   
     
Pozostali odbiorcy Gminy Kozy Stawka opłaty netto  Stawka opłaty brutto 
w  rozliczenie w oparciu o wskazanie wodomierza głównego dla odbiorców posiadających tylko ścieki 20,46 22,10
w rozliczeniu ona podstawie przeciętnych norm zużycia wody 10,19 11,01

 

Rodzaje i wysokość cen obowiazujacych od 26.05.2021 r. do 25.05.2022 r.  
na terenie Gminy Kęty
       
I. Gospodarstwa domowe      
       
Wysokość cen za dostawę 1 m3 wody      
       
Taryfowa grupa odbiorców Cena netto w zł/m3 Cena brutto w zł/m3  
Gospodarstwa domowe  5,30 5,72  
       
       
Opłata abonamentowa za dwu miesięczny okres rozliczeniowy     
       
Gospodarstwa domowe Stawka opłaty netto Stawka opłaty brutto  
w  rozliczenie w oparciu o wskazanie wodomierza głównego 19,50 21,06  

 

 

Do dnia 25.05.2020

Do dnia 25.05.2019