Nazwa użytkownika

Taryfy do dnia 25.05.2018

Wersja do wydruku

 

Ceny za dostarczanie wody i odbiór ścieków

obowiązujące od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 9 czerwca 2018 r.

na obszarze działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach

- Gmina Wilamowice oraz Gmina Kęty i Brzeszcze

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostawę wody

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Klienci,
w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków informujemy,
że dotychczas stosowana taryfa zachowuje moc przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy tj. od dnia 12.12.2017 roku.
 

Wysokość cen i stawek opłat za dostawę wody

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostawę wody

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

 

 

Wyszczególnienie

 

cena/stawka

 

Jednostka miary

 

netto

z VAT

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gospodarstwa domowe – budynki jedno i wielorodzinne

 

 

Cena za 1 m3 dost. wody

Stawka opłaty abonamentowej:

- w rozliczeniach w oparciu o   wskazania wodomierza głównego

 

- w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilości wody bezpowrotnie zużytej oraz w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym

 

- w rozliczeniach na podstawie przeciętnych norm zużycia wody

4,86

 

 

 

27,12

 

 

 

9,61

 

 

 

 

 

23,58

5,25

 

 

 

29,29

 

 

 

10,38

 

 

 

 

 

25,47

zł/m3

 

 

 

zł/odb./okres rozliczeniowy

 

 

zł/odb./okres rozliczeniowy

 

 

 

 

zł/odb./okres rozliczeniowy

2.

 

Pozostali odbiorcy

Cena za 1 m3 dost. wody

 

Stawka opłaty abonamentowej:

- w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego

 

- w rozliczeniach na podstawie przeciętnych norm zużycia wody

4,86

 

 

27,12

 

 

23,58

5,25

 

 

29,29

 

 

25,47

zł/m3

 

 

zł/odb./okres rozliczeniowy

 

zł/odb./okres rozliczeniowy

 

Wysokość cen za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

 

 

Wyszczególnienie

 

cena/stawka

 

Jednostka miary

 

netto

z VAT

1.

 

Gospodarstwa domowe

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

 

6,96

 

7,52

 

zł/m3

2.

 

Pozostali odbiorcy

Cena za 1 m3  odprowadzonych ścieków

 

7,66

 

8,27

 

zł/m3

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach informuje, że cena dla gospodarstw domowych uwzględnia dopłatę z budżetu Gminy Wilamowice (Uchwała Rady Miejskiej w Wilamowicach)

 

 

Wysokość stawek opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikających z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług.

 

Lp.

Taryfowa grupa

odbiorców

 

 

Wyszczególnienie

 

cena

Jednostka miary

netto

z VAT

1.

 

2.

Sieć wodociągowa

Sieć kanalizacyjna

Opłata za przyłączenie

 

Opłata za przyłączenie

150,00

 

150,00

162,00

 

162,00

zł/przyłączenie

 

zł/przyłączenie

 

Cena za  odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

obowiązująca od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 9 czerwca 2018 r.

na obszarze działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach

- Gmina Kozy

 

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

 

 

Wyszczególnienie

 

cena/stawka

 

Jednostka miary

 

netto

z VAT

1.

 

Gospodarstwa domowe

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

 

7,10

 

7,67

 

zł/m3

2.

 

Pozostali odbiorcy

Cena za 1 m3  odprowadzonych ścieków

 

8,09

 

8,67

 

zł/m3

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach informuje, że cena dla gospodarstw domowych uwzględnia dopłatę z budżetu Gminy Kozy (Uchwała Rady Gminy Kozy )

 

Wysokość stawek opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikających z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług.

 

 

Lp.

Taryfowa grupa

odbiorców

 

 

Wyszczególnienie

 

cena

Jednostka miary

netto

z VAT

 

1.

 

 

Sieć kanalizacyjna

 

Opłata za przyłączenie

 

 

150,00

 

 

162,00

 

 

zł/przyłączenie