Nazwa użytkownika

Taryfy - do 25.05.2020

Wersja do wydruku

Taryfy obowiązują od 01.01.2020 do 25.05.2020 r.

 

Wysokość cen za dostawę 1 m3 wody    
     
Taryfowa grupa odbiorców Cena netto w zł/m3 Cena brutto w zł/m3
Gospodarstwa domowe  5,07 5,48
     
     
Opłata abonamentowa za dwu miesięczny okres rozliczeniowy   
     
Gospodarstwa domowe Stawka opłaty netto Stawka opłaty brutto
w  rozliczenie w oparciu o wskazanie wodomierza głównego 26,50 28,62
w rozliczeniu o wskazanie wodomierza w budynku wielolokalowym 7,96 8,60
w rozliczeniu o wskazanie wodomierza głównego dla odbiorców posiadających przyłącz wod-kan /część dotycząca wody/ 24,68 26,65
     
     
Wysokość cen za odbiór 1m3  ścieków    
     
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Wilamowicach uwzględniającą dopłatę do ceny ścieków dla gospodarstw domowych na 2020 rok, ceny obowiązują do 25.05.2020 r. i kształtują się następująco:
     
Taryfowa grupa odbiorców Cena netto w zł/m3 Cena brutto w zł/m3
Gospodarstwa domowe Gminy Wilamowice 7,13 7,70
     
     
Opłata abonamentowa za dwu miesięczny okres rozliczeniowy   
     
Gospodarstwa domowe Gminy Wilamowice Stawka opłaty netto  Stawka opłaty brutto 
w  rozliczenie w oparciu o wskazanie wodomierza głównego dla odbiorców posiadających tylko ścieki 15,04 16,24
w rozliczeniu o wskazanie wodomierza głównego dla odbiorców posiadających przyłącz wod-kan /część dotycząca ścieków/ 8,58 9,27
w rozliczeniu ona podstawie przeciętnych norm zużycia wody 10,40 11,23
     
     
II. Pozostali odbiorcy    
     
Wysokość cen za dostawę 1 m3 wody    
     
Taryfowa grupa odbiorców Cena netto w zł/m3 Cena brutto w zł/m3
Pozostali odbiorcy 5,07 5,48
     
Opłata abonamentowa za dwu miesięczny okres rozliczeniowy   
     
Pozostali odbiorcy Stawka opłaty netto Stawka opłaty brutto
w  rozliczenie w oparciu o wskazanie wodomierza głównego dla odbiorców posiadających tylko ścieki 26,50 28,62
w rozliczeniu o wskazanie wodomierza głównego dla odbiorców posiadających przyłącz wod-kan /część dotycząca ścieków/ 7,96 8,60
w rozliczeniu ona podstawie przeciętnych norm zużycia wody 24,68 26,65
     
Wysokość cen za odbiór 1m3  ścieków    
     
Taryfowa grupa odbiorców Cena netto w zł/m3 Cena brutto w zł/m3
Pozostali odbiorcy Gminy Wilamowice 7,82 8,45
     
Opłata abonamentowa za dwu miesięczny okres rozliczeniowy   
     
Pozostali odbiorcy Gminy Wilamowice Stawka opłaty netto  Stawka opłaty brutto 
w  rozliczenie w oparciu o wskazanie wodomierza głównego dla odbiorców posiadających tylko ścieki 15,04 16,24
w rozliczeniu o wskazanie wodomierza głównego dla odbiorców posiadających przyłącz wod-kan /część dotycząca ścieków/ 8,58 9,27
w rozliczeniu ona podstawie przeciętnych norm zużycia wody 10,40 11,23
     
     
     
Rodzaje  i wysokość cen obowiązujące od 01.01.2010 r. do 25.05.2020 r.
na terenie Gminy Kozy
     
I. Gospodarstwa domowe    
     
Wysokość cen za odbiór 1m3  ścieków    
     
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kozy uwzględniającą dopłatę do ceny ścieków dla gospodarstw domowych na 2020 rok, ceny obowiązują do 25.05.2020 r. i kształtują się następująco
     
Taryfowa grupa odbiorców Cena netto w zł/m3 Cena brutto w zł/m3
Gospodarstwa domowe Gminy Kozy 7,12 7,69
     
Opłata abonamentowa za dwu miesięczny okres rozliczeniowy   
     
Gospodarstwa domowe Gminy Kozy Stawka opłaty netto  Stawka opłaty brutto 
w  rozliczenie w oparciu o wskazanie wodomierza głównego dla odbiorców posiadających tylko ścieki 14,74 15,92
w rozliczeniu ona podstawie przeciętnych norm zużycia wody 10,10 10,91
     
     
     
II. Pozostali odbiorcy    
     
Taryfowa grupa odbiorców Cena netto w zł/m3 Cena brutto w zł/m3
Pozostali odbiorcy Gminy Kozy 8,05 8,69
     
Opłata abonamentowa za dwu miesięczny okres rozliczeniowy   
     
Pozostali odbiorcy Gminy Kozy Stawka opłaty netto  Stawka opłaty brutto 
w  rozliczenie w oparciu o wskazanie wodomierza głównego dla odbiorców posiadających tylko ścieki 14,74 15,92
w rozliczeniu ona podstawie przeciętnych norm zużycia wody 10,10 10,91