Nazwa użytkownika

Taryfy 2013

Wersja do wydruku

Cena za dostarczanie wody i oczyszczanie ścieków
z terenu Gminy Wilamowice oraz Gminy Kęty i Brzeszcze

obowiązująca od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

na obszarze działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostawę wody

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

 

 

Wyszczególnienie

 

cena

 

Jednostka miary

 

netto

z VAT

1.

 

 

Gospodarstwa domowe – budynki jedno i wielorodzinne

Cena za 1 m3 dost. wody

 

4,28

 

4,62

 

zł/m3

 

Pozostali odbiorcy

Cena za 1 m3 dost. wody

 

4,28

4,62

zł/m3

2.

 

Stawka opłaty abonamentowej:

 

 

- w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego

 

- w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilości wody bezpowrotnie zużytej oraz w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym

 

- w rozliczeniach na podstawie przeciętnych norm zużycia wody

 

24,41

 

 

8,87

 

 

 

 

 

 

20,69

 

26,36

 

 

9,58

 

 

 

 

 

 

22,35

 

zł/odb./okres rozliczeniowy

 

zł/odb./okres rozliczeniowy

 

 

 

 

 

zł/odb./okres rozliczeniowy

 

Wysokość cen za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

 

 

Wyszczególnienie

 

cena

 

Jednostka miary

 

netto

z VAT

1.

 

Gospodarstwa domowe

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

 

6,41

 

6,92*

 

zł/m3

2.

 

Pozostali odbiorcy

Cena za 1 m3  odprowadzonych ścieków

 

9,06

 

9,78

 

zł/m3

 

* Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach informuje, że cena dla gospodarstw domowych uwzględnia dopłatę z budżetu Gminy Wilamowice w kwocie 2,86 zł/m3 brutto (Uchwała Nr XXVI/238/12 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 28.11.2012)

 

Wysokość stawek opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących
w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikających z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług.

 

Lp.

Taryfowa grupa

odbiorców

 

 

Wyszczególnienie

 

cena

Jednostka miary

netto

z VAT

1.

 

 

2.

Sieć wodociągowa

 

Sieć kanalizacyjna

Opłata za przyłączenie

 

 

Opłata za przyłączenie

150,00

 

 

150,00

162,00

 

 

162,00

zł/przyłączenie

 

 

zł/przyłączenie

 

 

Cena za  odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
z terenu Gminy Kozy

obowiązująca od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

na obszarze działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach

 

 

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

 

 

Wyszczególnienie

 

cena

 

Jednostka miary

 

netto

z VAT

1.

 

Gospodarstwa domowe

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

 

6,64

 

7,17*

 

zł/m3

2.

 

Pozostali odbiorcy

Cena za 1 m3  odprowadzonych ścieków

 

9,41

 

10,16

 

zł/m3

 

* Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach informuje, że cena dla gospodarstw domowych uwzględnia dopłatę z budżetu Gminy Kozy w kwocie 2,77 zł/m3 netto (Uchwała Nr XXIII/171/12 Rady Gminy Kozy z dnia 14.12.2012)

 

 

Wysokość stawek opłat za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych będących
w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikających z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług.

 

Lp.

Taryfowa grupa

odbiorców

 

 

Wyszczególnienie

 

cena

Jednostka miary

netto

z VAT

 

1.

 

 

Sieć kanalizacyjna

 

Opłata za przyłączenie

 

 

150,00

 

 

162,00

 

 

zł/przyłączenie