Wykaz inwestycji realizowanych w 2013 roku

Wersja do wydruku

 

„Budowa wodociągu w Wilamowicach w rejonie ul. Więźniów Oświęcimia”

 

547,5 mb – Ø110

wartość inwestycji: 62 417,05 zł netto

źródło finansowania – środki z budżetu Gminy Wilamowice

„Budowa wodociągu w Wilamowicach w rejonie ul. Kochanowskiego”

 

106 mb – Ø160

25,5 mb – Ø50

35 mb – Ø40

wartość inwestycji: 39 226,94 zł netto

źródło finansowania – środki z budżetu Gminy Wilamowice

„Projekt na termomodernizację w ramach remontu budynku hydroforni
w Wilamowicach”

 

wartość projektu: 9 800,00 zł netto

źródło finansowania – środki własne ZWiK

„Projekt na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim”

 

wartość projektu: 79 500,00 zł netto

źródło finansowania – środki z budżetu Gminy Wilamowice

„Modernizacja placu postojowego w Wilamowicach przy ul. Sienkiewicza”

 

wartość inwestycji: 137 960,37 zł netto

źródło finansowania – 85 484,67 środki własne ZWiK

                                                          52 475,70 środki z budżetu Gminy Wilamowice

„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Dankowicach w rejonie ul. Browarnik,
Alei Lipowej i Oświęcimskiej”

 

kanały główne 2031,5 mb – PVC Ø200

61,5 mb – PE Ø200

 sieci rozdz. 13,2 mb – PVC Ø200

126,75 mb – PVC Ø160

 

wartość inwestycji: 607 759,90 zł netto

źródło finansowania – środki z budżetu Gminy Wilamowice

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilamowicach w rejonie ul. Więźniów Oświęcimia, Polnej, Kochanowskiego, Sikorskiego”

 

kanały główne 2 904,5 mb – PVC Ø200

sieci rozdz. 596,7 mb – PVC Ø160

rurociągi 970,5 mb – PE Ø100

pompownia ścieków 1 szt.

 

wartość inwestycji: 1 259 051,80 zł netto

źródło finansowania – środki z budżetu Gminy Wilamowice, środki z WFOŚiGW Katowice, środki z PROW, środki własne ZWiK

„Budowa przyłącza kanalizacyjnego ze SUW do przepompowni Centrum

w Dankowicach”

 

30 mb – PVC Ø160

230 mb – PVC Ø200

24 mb – PE Ø200

 

wartość inwestycji: 74 819,00 zł netto

źródło finansowania – środki własne ZWiK

„Modernizacja układu sterowania na oczyszczalni ścieków w Dankowicach”

 

wartość inwestycji: 26 400,00 zł netto

źródło finansowania – środki własne ZWiK