Wykaz inwestycji realizowanych w 2014 roku

Wersja do wydruku

 

„Wykonanie przelewu na oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach
wraz z operatem i pozwoleniem wodnoprawnym”

 

wartość inwestycji: 214 706,48 zł netto

źródło finansowania – 34 900,00 środki z budżetu Gminy Wilamowice,

        179 806,48 środki własne ZWiK

„Budowa wodociągu w Zasolu Bielańskim w rejonie ul. Słonecznej”

 

209,25 mb – Ø110

wartość inwestycji: 23 152,36 zł netto

źródło finansowania – 14 071,15 środki własne ZWiK

                                                            9 081,21 środki z budżetu Gminy Wilamowice

Budowa sieci kanalizacyjnej w Pisarzowicach w rejonie ul. Bielskiej, Jaśminowej i Wodnej”

 

267,5 mb – Ø200

31,25 mb – Ø160

wartość inwestycji: 85 875,00 zł netto

źródło finansowania – 19 390,00 środki z budżetu Gminy Wilamowice,

         66 485,00 środki własne ZWiK

„Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej

w Zasolu Bielańskim w rejonie ul. Pięknej, Mostowej, Wrotnowskiej, Ptasznik i Zachodniej”

 

wartość projektu budowlano-wykonawczego: 45 471,00 zł netto

 

„Wykonanie instalacji odprężającej na SUW w Dankowicach”

 

wartość inwestycji: 28 921,75 zł netto

źródło finansowania – środki własne ZWiK

„Budowa sieci kanalizacyjnej w Pisarzowicach i Hecznarowicach”

 

wartość inwestycji: 3 271 534,82 zł netto

źródło finansowania –  575 677,82 środki z budżetu Gminy Wilamowice,

                        1 629 981,00 środki z WFOŚiGW Katowice,

1 065 876,00 środki z PROW

„Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego:

- rozbudowy sieci kanalizacyjnej:

w Pisarzowicach w rejonie ul. Osiedlowej

w Hecznarowicach w rejonie ul. Szkolnej

- rozbudowy sieci wodociągowej:

w Hecznarowicach w rejonie ul. Rodzinnej, Odsole

w Pisarzowicach w rejonie ul. Krzemieniowe Pola

w Wilamowicach w rejonie ul. Pułaskiego, Ogrodowej i K. Danka, J. Pawła II”

 

wartość projektu budowlano-wykonawczego: 28 600,00 zł netto

źródło finansowania – środki własne ZWiK