Wykaz inwestycji realizowanych w 2011 roku

Wersja do wydruku

 

„Budowa sieci wodociągowej w Hecznarowicach w rejonie ul. Olchowej”

 

195,5 mb – Ø110

83,0 mb –  Ø100

wartość inwestycji: 37 636,16 zł netto

źródło finansowania – środki własne ZWiK

„Budowa sieci wodociągowej w Zasolu Bielańskim

w rejonie ul. Wrotnowskiej”

 

322 mb – Ø110

wartość inwestycji: 32 241,26 zł netto

źródło finansowania – 10 000,00 środki własne ZWiK

                                                          22 241,26 środki z budżetu Gminy Wilamowice

„Budowa sieci wodociągowej w Wilamowicach w rejonie ul. Słonecznej”

 

348 mb – Ø110

wartość inwestycji: 35 772,35 zł netto

źródło finansowania – 9 000,00 środki własne ZWiK

                                                          26 772,35 środki z budżetu Gminy Wilamowice

„Przesunięcie sieci wodociągowej w Wilamowicach w rejonie ul. Konopnickiej”

 

54 mb – Ø100

26 mb – Ø40

wartość inwestycji: 8 747,82 zł netto

źródło finansowania – środki z budżetu Gminy Wilamowice

„ Budowa sieci kanalizacyjnej w Hecznarowicach w rejonie ul. Leśnej”

 

60 mb –  Ø200

wartość inwestycji: 10 429,33 zł netto

źródło finansowania – środki własne ZWiK

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach”

 

wartość inwestycji: 20 292,00 zł netto

źródło finansowania – środki własne ZWiK

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach

w rejonie ul. Przeczniej, Pasieki, Bielskiej”

 

7 591,20 mb –  Ø200

1 074,30 mb –  Ø160

265,25 mb –  Ø75

wartość inwestycji: 2 873 066,23 zł netto

źródło finansowania – 2 013 706,20 środki z PROW

                                                               547 003,00 środki z WFOŚiGW Katowice

                                                        294 411,36 środki z budżetu Gminy Wilamowice

                                     17 945,67 środki ZWiK

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach”

 

wartość inwestycji: 11 509 219,05 zł netto

źródło finansowania – środki własne Gminy Wilamowice, Gminy Kozy,

dotacja celowa dla ZWiK 159 000,00