Nazwa użytkownika

Ogłoszenie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach
uprzejmie informuje, że w dniu:
24 grudnia 2015 (Wigilia) kasa i biura będą nieczynne

31 grudnia 2015 (Sylwester) Zakład będzie czynny do godz. 1300.

W tych dniach dyżury pełnią służby utrzymania ruchu.
Wszelkie informacje o awariach należy zgłaszać pod numer telefonu 33 845 94 37.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

 

*Podstawa prawna art. 130 § 2 Kodeksu Pracy

 

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach informuje, że w dniu 30.06.2015 r. (wtorek)
w godzinach od 800 do 1300

będzie przerwa w dostawie wody w Dankowicach

w rejonie ul. Oświęcimskiej (od P. Milczyńskich), Browarnik, Podlesie, Jedlina.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

ZAWIADOMIENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach
informuje, że w dniu 19.05.2015 r. (wtorek)
w godzinach od 800 do 1300

Ceny za dostarczanie wody i odbiór ścieków 2015 - Gmina Wilamowice

Ceny za dostarczanie wody i odbiór ścieków

obowiązujące od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

na obszarze działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach

- Gmina Wilamowice oraz Gmina Kęty i Brzeszcze

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostawę wody

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

 

 

Wyszczególnienie

 

cena/stawka

 

Jednostka miary

 

netto

z VAT

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gospodarstwa domowe – budynki jedno i wielorodzinne

 

 

Cena za 1 m3 dost. wody

Stawka opłaty abonamentowej:

- w rozliczeniach w oparciu o   wskazania wodomierza głównego

 

- w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilości wody bezpowrotnie zużytej oraz w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym

 

- w rozliczeniach na podstawie przeciętnych norm zużycia wody

4,62

 

 

 

25,88

 

 

 

9,02

 

 

 

 

 

22,44

4,99

 

 

 

27,95

 

 

 

9,74

 

 

 

 

 

24,24

zł/m3

 

 

 

zł/odb./okres rozliczeniowy

 

 

zł/odb./okres rozliczeniowy

 

 

 

 

zł/odb./okres rozliczeniowy

2.

 

Pozostali odbiorcy

Cena za 1 m3 dost. wody

 

Stawka opłaty abonamentowej:

- w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego

 

- w rozliczeniach na podstawie przeciętnych norm zużycia wody

4,62

 

 

25,88

 

 

22,44

4,99

 

 

27,95

 

 

24,24

zł/m3

 

 

zł/odb./okres rozliczeniowy

 

zł/odb./okres rozliczeniowy

 

 

Wysokość cen za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

 

 

Wyszczególnienie

 

cena/stawka

 

Jednostka miary

 

netto

z VAT

1.

 

Gospodarstwa domowe

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

 

6,49

 

7,01

 

zł/m3

2.

 

Pozostali odbiorcy

Cena za 1 m3  odprowadzonych ścieków

 

7,13

 

7,70

 

zł/m3

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach informuje, że cena dla gospodarstw domowych uwzględnia dopłatę z budżetu Gminy Wilamowice (Uchwała Nr LIII/455/14 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 12.11.2014)

 

 

Wysokość stawek opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikających z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług.

 

Lp.

Taryfowa grupa

odbiorców

 

 

Wyszczególnienie

 

cena

Jednostka miary

netto

z VAT

1.

 

2.

Sieć wodociągowa

Sieć kanalizacyjna

Opłata za przyłączenie

 

Opłata za przyłączenie

150,00

 

150,00

162,00

 

162,00

zł/przyłączenie

 

zł/przyłączenie

 

Cena za  odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

obowiązująca od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

na obszarze działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach

- Gmina Kozy

 

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

 

 

Wyszczególnienie

 

cena/stawka

 

Jednostka miary

 

netto

z VAT

1.

 

Gospodarstwa domowe

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

 

6,95

 

7,51

 

zł/m3

2.

 

Pozostali odbiorcy

Cena za 1 m3  odprowadzonych ścieków

 

8,39

 

9,06

 

zł/m3

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach informuje, że cena dla gospodarstw domowych uwzględnia dopłatę z budżetu Gminy Kozy (Uchwała Rady Gminy Kozy )

 

Wysokość stawek opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikających z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług.

 

 

Lp.

Taryfowa grupa

odbiorców

 

 

Wyszczególnienie

 

cena

Jednostka miary

netto

z VAT

 

1.

 

 

Sieć kanalizacyjna

 

Opłata za przyłączenie

 

 

150,00

 

 

162,00

 

 

zł/przyłączenie

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach informuje, że w dniu 29.05.2014 r. o godz. 1630-1730
w Domu Ludowym w Zasolu Bielańskim
odbędzie się spotkanie w sprawie przebiegu projektowanej kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Mostowej, Pięknej, Wrotnowskiej, Ptasznik i Zachodniej w Zasolu Bielańskim.

Prosimy o przybycie zainteresowane osoby w celu ustalenia ostatecznej wersji przebiegu sieci kanalizacyjnej przez poszczególne działki.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA !

Informujemy mieszkańców , że w dniu 18 kwietnia 2014 r. (Wielki Piątek )
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w  Wilamowicach  czynny  będzie:
od  700 do 1200

Zamówienie Publiczne

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hecznarowice i Pisarzowice Gmina Wilamowice
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Strony