Nazwa użytkownika

Budowa sieci kanalizacyjnej w Dankowiach w rejonie ulicy Browarnik, Aleja Lipowa, Oświęcimska oraz Góra.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach informuje, że od miesiąca marca 2013 r. na terenie Gminy Wilamowice będzie sprawdzał nielegalne podłączenia do sieci kanalizacji ścieków bytowych wód opadowych i roztopowych z budynków.

Bezumowne wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji ścieków bytowych stosownie do postanowień art. 28 ust. 4 ustawy zaopatrzeniowej jest przestępstwem i podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny do 10 000 zł.

 

                                   Kierownik Zakładu
M. Rupik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strony